Ostali razpisi

Sprememba Javnega razpisa za dodeljevanje likvidnostnih posojil na obmejnih problemskih območjih – B5

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za dodeljevanje likvidnostnih posojil na obmejnih problemskih območjih – B5, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 128/21 z dne 13. 8. 2021:
I. V preambuli javnega razpisa se besedilo »Pogodba št. C2130-21G410000 o povečanju namenskega premoženja za izvajanje finančnih produktov skladno
z Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) v letu 2021 z dne 22. 7. 2021« nadomesti s »Pogodba št.
C2130-20G410000 o povečanju namenskega premoženja za izvajanje finančnih produktov skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) z dne 29. 7. 2020 z Dodatkom št. 1 z dne 17. 9. 2021«.
II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
Prijavitelj javnega razpisa:
Slovenski regionalno razvojni sklad

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine