Ostali razpisi

Sprememba Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2023« v letu 2023

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ARIS) objavlja spremembe Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2023« v letu 2023, št. 6311-4/2023-49 z dne 11. 5. 2023 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis), ki je bil dne 12. 5. 2023 objavljen v Uradnem listu RS,
št. 54/23 in na spletnih straneh ARIS, in sicer:

I. V drugem odstavku 3. točke se pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti znesek »120.000,00 EUR« nadomesti z zneskom »60.000,00 EUR« in pri Ministrstvu za solidarno prihodnost znesek »90.000,00 EUR« nadomesti z zneskom »150.000,00 EUR«
II. Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

Prijavitelj javnega razpisa:
Javna agencija za znanstvenoraziskovalno
in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine