Ostali razpisi

Sprememba Javnega razpisa za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij na tem področju

V Javnem razpisu za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij na tem področju (Uradni list RS, št. 34/23, Ob-1813/23), se točka 6.2.1. spremeni na način, da se:
– doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
– »Morebitne ostanke razpoložljivih sredstev pri sklopih A1, A2, B, C, D1, D2 in E1 pri 1. roku odpiranja se prenese na sklop E2. Morebitne ostanke razpoložljivih sredstev pri sklopih A1, A2, B, C, D1 in D2 pri 2. roku odpiranja se lahko prenese na druge sklope ali na iste sklope pri 3. roku odpiranja. Morebitne ostanke razpoložljivih sredstev pri sklopih A1, A2, B, C, D1 in D2 pri 3. roku odpiranja se lahko prenese na druge sklope.«
– izbriše stavke:
– »Morebitni ostanki razpoložljivih sredstev sklopa A1, za posamezen rok odpiranja, se prenesejo na naslednje odpiranje za sklop A1, oziroma v primeru 3. roka, ostanejo nerazporejena.«,
– »Morebitni ostanki razpoložljivih sredstev sklopa A2, za posamezen rok odpiranja, se prenesejo na naslednje odpiranje za sklop A2, oziroma v primeru 3. roka, ostanejo nerazporejena.«,
– »Morebitni ostanki razpoložljivih sredstev sklopa B, za posamezen rok odpiranja, se prenesejo na naslednje odpiranje za sklop B, oziroma v primeru 3. roka, ostanejo nerazporejena.«,
– »Morebitni ostanki razpoložljivih sredstev sklopa C, za posamezen rok odpiranja, se prenesejo na naslednje odpiranje za sklop C, oziroma v primeru 3. roka, ostanejo nerazporejena.«,
– »Morebitni ostanki razpoložljivih sredstev sklopa D1, za posamezen rok odpiranja, se prenesejo na naslednje odpiranje za sklop D1, oziroma v primeru 3. roka, ostanejo nerazporejena.«,
– »Morebitni ostanki razpoložljivih sredstev sklopa D2, za posamezen rok odpiranja, se prenesejo na naslednje odpiranje za sklop D2, oziroma v primeru 3. roka, ostanejo nerazporejena.«,
– »Morebitni ostanki razpoložljivih sredstev sklopa E1, se prenesejo na naslednje odpiranje za sklopA1.«.
– izbriše odstavke:
– »V kolikor skupna vrednost predloženih vlog za sofinanciranje za sklop A1, za posamezen rok odpiranja, ne bo dosegla razpoložljivih sredstev tega roka odpiranja za sklop A1, se preostala sredstva sklopa A1 prenesejo na naslednje odpiranje za sklop A1, oziroma v primeru 3. roka, ostanejo nerazporejena.«,
– »V kolikor skupna vrednost predloženih vlog za sofinanciranje za sklop A2, za posamezen rok odpiranja, ne bo dosegla razpoložljivih sredstev tega roka odpiranja za sklop A2, se preostala sredstva sklopa A2 prenesejo na naslednje odpiranje za sklop A2, oziroma v primeru 3. roka, ostanejo nerazporejena.«,
– »V kolikor skupna vrednost predloženih vlog za sofinanciranje za sklop B, za posamezen rok odpiranja, ne bo dosegla razpoložljivih sredstev tega roka odpiranja za sklop B, se preostala sredstva sklopa B prenesejo na naslednje odpiranje za sklop B, oziroma v primeru 3. roka, ostanejo nerazporejena.«,
– »V kolikor skupna vrednost predloženih vlog za sofinanciranje za sklop C, za posamezen rok odpiranja, ne bo dosegla razpoložljivih sredstev tega roka odpiranja za sklop C, se preostala sredstva sklopa C prenesejo na naslednje odpiranje za sklop C, oziroma v primeru 3. roka, ostanejo nerazporejena.«,
– »V kolikor skupna vrednost predloženih vlog za sofinanciranje za sklop D1, za posamezen rok odpiranja, ne bo dosegla razpoložljivih sredstev tega roka odpiranja za sklop D1, se preostala sredstva sklopa D1 prenesejo na naslednje odpiranje za sklop D1, oziroma v primeru 3. roka, ostanejo nerazporejena.«,
– »V kolikor skupna vrednost predloženih vlog za sofinanciranje za sklop D2, za posamezen rok odpiranja, ne bo dosegla razpoložljivih sredstev tega roka odpiranja za sklop D2, se preostala sredstva sklopa D2 prenesejo na naslednje odpiranje za sklop D2, oziroma v primeru 3. roka, ostanejo nerazporejena.«.

Ostale točke javnega razpisa ostanejo nespremenjene.

Z navedeno spremembo se uskladi tudi besedilo razpisne dokumentacije, kar se objavi na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo.

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2023/Ra/r2023082.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za javno upravo

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine