Ostali razpisi

Sprememba javnega razpisa za pridobitev licence za supervizorja v socialnem varstvu za leto 2022

1. V javnem razpisu za pridobitev licence za supervizorja v socialnem varstvu za leto 2022 (Uradni list RS, št. 38/22; v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se v poglavju z naslovom »4. Rok in način oddaje vlog« v prvem odstavku besedilo »do 19. 4. 2022 do 24. ure« nadomesti z besedilom »do 13. 5. 2022 do 24. ure«.
2. V javnem razpisu se v poglavju z naslovom »4. Rok in način oddaje vlog« v tretjem odstavku besedilo »do 19. 4. 2022 do 12. ure« nadomesti z besedilom
»do 13. 5. 2022 do 12. ure«.
3. V javnem razpisu se v poglavju z naslovom
»5. Odpiranje in preverjanje formalne popolnosti vlog« v drugem odstavku besedilo »26. 4. 2022« nadomesti z besedilom »19. 5. 2022«.
4. Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.

Prijavitelj javnega razpisa:

Socialna zbornica Slovenije

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine