Razpisi

Javno naročilo: Digitalno inoviranje kulturne dediščine v vodilni destinaciji Koroška

Naročnik RRA Koroška d.o.o. vabi zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudbe za oddajo naročila po odprtem postopku na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (UL RS, št. 91/2015 in 14/18 – ZJN-3)

 
Predmet javnega naročila je izvedba storitev digitalnega inoviranja kulturne dediščine v vodilni destinaciji Koroška, skladno z vsebinskimi izhodišči in tehničnimi specifikacijami, ki se nahajajo v prilogi. 
 
 
Dodano v prilogi: Razpisna dokumentacija za javno naročilo za izbor izvajalca storitev digitalnega inoviranja kulturne dediščine v vodilni destinaciji Koroška – POPRAVEK 1
 
 
Operacijo »Dvig kompetenc in razvoj turistične ponudbe vodilne destinacije Koroška 2020-2021« financirajo Republika Slovenija in Evropska unija – iz Evropskega sklada za regionalni razvoj –  ter občine Koroške regije.
 
 

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine