Prijava

Rok za prijavo na javni razpis: 1.10.2021
 
Postopek prijave:
1. korak: natančno preberite besedilo Javnega razpisa PONI Koroška.
2. korak: izpolnite Prijavni obrazec. Obrazce izpolnjujte v elektronski obliki. 
3. korak: v informativne namene preberite tudi Vzorec pogodbe o zaposlitvi v projektu PONI Koroška (ni ga potrebno izpolnjevati in prilagati prijavi na javni razpis). 
4. korak: natisnite izpolnjene prijavne obrazce in jih skupaj s prilogami (življenjepis, kopija dokazila o izobrazbi in izpis iz ZZZS ali ZPIZA glede prejšnjih delodajalcev) pošljite v skladu z navodili Javnega razpisa. 
 
Prijavna dokumentacija
Javni razpis
Prijavni obrazci
Vzorec pogodbe o zaposlitvi
 
Oddaja prijave:
Izpolnjene in natisnjene prijavne obrazce oddajte
  • osebno na sedežu RRA Koroška
  • priporočeno po pošti. 
Pazite na pravilno izpolnjeno ovojnico (priloga javnega razpisa)
 
Prijavne obrazce lahko oddate le v času odprtega javnega razpisa!
 
 
Želiš dodatne informacije? Ne odlašaj in nas kontaktiraj na info@rra-koroska.si, na 05 90 85 190 ali nas obišči osebno na sedežu RRA Koroška d.o.o., Meža 10, 2370 Dravograd. 
Z veseljem ti bomo predstavili vse o projektu PONI Koroška.