Pozdravljeni delodajalci – dijaki in študenti Koroške regije!

RRA KOROŠKA d.o.o. je od leta 2005 uspešno izvajala projekt Regijska štipendijska shema Koroška, ki se je z letom 2022 zaključil. Projekt je bil sofinanciran s strani Republike Slovenije (Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti)  in Evropskega socialnega sklada.

Skupaj z 250 delodajalci Koroške regije nam je uspelo sofinancirati kadrovske štipendije preko 900 dijakom in študentom.

Ker želimo mlade in delodajalce še naprej povezovati, bomo na naši spletni strani  še naprej objavljali proste potrebe po karovskem štipendiranju koroških delodajalcev ter mlade po različnih komunikacijskih kanalih obveščali o tem.

Na ta način želimo osveščati mlade o zaposlitvenih potrebah v Koroški regiji – delodajalcem pa olajšati pot do kadra, ki ga v svoji dejavnosti potrebujejo.

S tem namenom vse delodajalce Koroške regije vabimo, da na RRA KOROŠKA d.o.o. posredujete proste potrebe po kadrovskem štipendiranju.

Način prijave je opisan pod podrubriko JAVNI POZIV – AKTUALNO.

Več informacij: jasmina.pungartnik@rra-koroska.si.

Veselimo se sodelovanja z vami!

 

Proste potrebe po kadrovskem štipendiranju lahko delodajalci prijavite na JAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA PRIJAVO POTREB PO KADROVSKIH ŠTIPENDIJAH V ŠOLSKEM/ŠTUDIJSKEM LETU 2024/2025– vsebina javnega poziva in prijavni obrazec sta objavljena pod rubriko POZIVI.

SIJ METAL RAVNE d. o. o.,
Koroška cesta 14,
2390 Ravne na Koroškem,
Mirjana Okrogelnik
E: mirjana.okrogelnik@metalravne.com,
T: 02 87 07 144
Oblikovalec kovin4. raven5
SIJ METAL RAVNE d. o. o.,
Koroška cesta 14,
2390 Ravne na Koroškem,
Mirjana Okrogelnik
E: mirjana.okrogelnik@metalravne.com,
T: 02 87 07 144
Strojni tehnik
(SSI + PTI)
5. raven3
SIJ METAL RAVNE d. o. o.,
Koroška cesta 14,
2390 Ravne na Koroškem,
Mirjana Okrogelnik
E: mirjana.okrogelnik@metalravne.com,
T: 02 87 07 144
Elektrotehnik
(SSI)
5. raven3
SIJ METAL RAVNE d. o. o.,
Koroška cesta 14,
2390 Ravne na Koroškem,
Mirjana Okrogelnik
E: mirjana.okrogelnik@metalravne.com,
T: 02 87 07 144
Inženirstvo materialov (UN)7. raven4
SIJ METAL RAVNE d. o. o.,
Koroška cesta 14,
2390 Ravne na Koroškem,
Mirjana Okrogelnik
E: mirjana.okrogelnik@metalravne.com,
T: 02 87 07 144
Metalurške tehnologije (VS)6/2. raven4
SIJ METAL RAVNE d. o. o.,
Koroška cesta 14,
2390 Ravne na Koroškem,
Mirjana Okrogelnik
E: mirjana.okrogelnik@metalravne.com,
T: 02 87 07 144
Elektrotehnika (UN)7. raven2
SIJ METAL RAVNE d. o. o.,
Koroška cesta 14,
2390 Ravne na Koroškem,
Mirjana Okrogelnik
E: mirjana.okrogelnik@metalravne.com,
T: 02 87 07 144
Energetika (UN)7. raven1
SIJ METAL RAVNE d. o. o.,
Koroška cesta 14,
2390 Ravne na Koroškem,
Mirjana Okrogelnik
E: mirjana.okrogelnik@metalravne.com,
T: 02 87 07 144
Ekonomija (UN)7. raven3
SIJ METAL RAVNE d. o. o.,
Koroška cesta 14,
2390 Ravne na Koroškem,
Mirjana Okrogelnik
E: mirjana.okrogelnik@metalravne.com,
T: 02 87 07 144
Ekonomija (VS)6/2. raven1
SIJ METAL RAVNE d. o. o.,
Koroška cesta 14,
2390 Ravne na Koroškem,
Mirjana Okrogelnik
E: mirjana.okrogelnik@metalravne.com,
T: 02 87 07 144
Strojništvo (VIŠ)6/1. raven2
SIJ METAL RAVNE d. o. o.,
Koroška cesta 14,
2390 Ravne na Koroškem,
Mirjana Okrogelnik
E: mirjana.okrogelnik@metalravne.com,
T: 02 87 07 144
Mehatronika (VIŠ)6/1. raven2
SIJ METAL RAVNE d. o. o.,
Koroška cesta 14,
2390 Ravne na Koroškem,
Mirjana Okrogelnik
E: mirjana.okrogelnik@metalravne.com,
T: 02 87 07 144
Elektrotehnika (VIŠ)6/1. raven2
SIJ Ravne Systems družba za proizvodnjo industrijske opreme in storitve d. o. o.
Janja Krenker
Koroška cesta 14,
2390 Ravne na Koroškem
E: janja.krenker@ravnesystems.com
T: 02 870 7729

Avtoserviser4. raven2
SIJ Ravne Systems družba za proizvodnjo industrijske opreme in storitve d. o. o.
Janja Krenker
Koroška cesta 14,
2390 Ravne na Koroškem
E: janja.krenker@ravnesystems.com
T: 02 870 7729

Oblikovalec kovin - orodjar4. raven7
SIJ Ravne Systems družba za proizvodnjo industrijske opreme in storitve d. o. o.
Janja Krenker
Koroška cesta 14,
2390 Ravne na Koroškem
E: janja.krenker@ravnesystems.com
T: 02 870 7729

Strojni tehnik5. raven1
SIJ Ravne Systems družba za proizvodnjo industrijske opreme in storitve d. o. o.
Janja Krenker
Koroška cesta 14,
2390 Ravne na Koroškem
E: janja.krenker@ravnesystems.com
T: 02 870 7729

Elektrotehnik5. raven1
SIJ Ravne Systems družba za proizvodnjo industrijske opreme in storitve d. o. o.
Janja Krenker
Koroška cesta 14,
2390 Ravne na Koroškem
E: janja.krenker@ravnesystems.com
T: 02 870 7729

Inženir strojništva6/1. raven1
SIJ Ravne Systems družba za proizvodnjo industrijske opreme in storitve d. o. o.
Janja Krenker
Koroška cesta 14,
2390 Ravne na Koroškem
E: janja.krenker@ravnesystems.com
T: 02 870 7729

Inženir mehatronike6/1. raven
1
SIJ Ravne Systems družba za proizvodnjo industrijske opreme in storitve d. o. o.
Janja Krenker
Koroška cesta 14,
2390 Ravne na Koroškem
E: janja.krenker@ravnesystems.com
T: 02 870 7729

Diplomirani inženir materialov6/2. raven1
SIJ Ravne Systems družba za proizvodnjo industrijske opreme in storitve d. o. o.
Janja Krenker
Koroška cesta 14,
2390 Ravne na Koroškem
E: janja.krenker@ravnesystems.com
T: 02 870 7729

Magister inženir metalurgije in materialov7. raven1
TAB - Tovarna akumulatorskih baterij d.d.,
Polena 6,
2392 Mežica
Davorin Vončina
E: davorin.voncina@tab.si
T:02 87 02 377
Mehatronik operater4. raven2
TAB - Tovarna akumulatorskih baterij d.d.,
Polena 6,
2392 Mežica
Davorin Vončina
E: davorin.voncina@tab.si
T:02 87 02 377
Oblikovalec kovin - orodjar4. raven2
TAB - Tovarna akumulatorskih baterij d.d.,
Polena 6,
2392 Mežica
Davorin Vončina
E: davorin.voncina@tab.si
T:02 87 02 377
Elektrotehnik5. raven5
TAB - Tovarna akumulatorskih baterij d.d.,
Polena 6,
2392 Mežica
Davorin Vončina
E: davorin.voncina@tab.si
T:02 87 02 377
Strojni tehnik5. raven1
TAB - Tovarna akumulatorskih baterij d.d.,
Polena 6,
2392 Mežica
Davorin Vončina
E: davorin.voncina@tab.si
T:02 87 02 377
Tehnik računalništva5. raven2
TAB - Tovarna akumulatorskih baterij d.d.,
Polena 6,
2392 Mežica
Davorin Vončina
E: davorin.voncina@tab.si
T:02 87 02 377
Diplomiran inženir tehniške varnosti6/2. raven1
TAB - Tovarna akumulatorskih baterij d.d.,
Polena 6,
2392 Mežica
Davorin Vončina
E: davorin.voncina@tab.si
T:02 87 02 377
Strojni tehnik (PTI)4. / 5. raven2
MPI - RECIKLAŽA metalurgija, plastika in inženiring d.o.o.
Davorin Vončina
E: davorin.voncina@tab.si
T:02 87 02 377
Mehatronik operater4. raven2
MPI - RECIKLAŽA metalurgija, plastika in inženiring d.o.o.
Davorin Vončina
E: davorin.voncina@tab.si
T:02 87 02 377
Metalurški tehnik5. raven5
MPI - RECIKLAŽA metalurgija, plastika in inženiring d.o.o.
Davorin Vončina
E: davorin.voncina@tab.si
T:02 87 02 377
Elektrotehnik5. raven1
INNODULER d.o.o.,
Pameče 152 a, 2380 Slovenj Gradec,
Klavdija Glasenčnik
E: info@innoduler.com
T: 051 249 563
Strojni mehanik
ali
strojni tehnik
4. ali 5. raven1
INNODULER d.o.o.,
Pameče 152 a, 2380 Slovenj Gradec,
Klavdija Glasenčnik
E: info@innoduler.com
T: 051 249 563
Strojništvo6/1. ali 6/2. ali 7. raven1
Javno podjetje komunala Slovenj Gradec d.o.o.,
Pameče 177a, 2380 Slovenj Gradec,
Martina Brezovnik
E: martina.brezovnik@komusg.si,
T:02 88 120 35
Inštalater strojnih inštalacij4. raven1
Zdravstveni dom Radlje ob Dravi
Lidija Golob
Mariborska cesta 37, 2360 Radlje ob Dravi
Lidija Golob
E: tajnistvo@zd-radlje.si
T: 02 87 70 805
Splošna medicina7. raven1
Zdravstveni dom Radlje ob Dravi
Lidija Golob
Mariborska cesta 37, 2360 Radlje ob Dravi
Lidija Golob
E: tajnistvo@zd-radlje.si
T: 02 87 70 805
Dentalna medicina7. raven1
Zdravstveni dom Slovenj Gradec
Vesna Čas
Partizanska pot 16, 2380 Slovenj Gradec
E: info@zd-sg.si
T: 02 88 57 940
Splošna medicina7. raven3
Zdravstveni dom Slovenj Gradec
Vesna Čas
Partizanska pot 16, 2380 Slovenj Gradec
E: info@zd-sg.si
T: 02 88 57 940
Dentalna medicina7. raven3

RRA Koroška, Regionalna razvojna agencija za Koroško d.o.o. z dne, 3. 1. 2024, objavlja

JAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA PRIJAVO POTREB PO KADROVSKIH ŠTIPENDIJAH V ŠOLSKEM/ŠTUDIJSKEM LETU 2024/2025

Javni poziv je namenjen zbiranju vseh potreb delodajalcev po kadrovskih štipendijah s ciljem informiranja dijakov in študentov o razpoložljivih kadrovskih štipendijah delodajalcev ter usmerjanja le-teh k vpisu na  izobraževalne programe, ki so najbolj zaposljivi. Delodajalcem pa želimo pomagati pri dolgoročnem načrtovanju in pridobitvi ustreznega kadra.

Rok za prijavo: Rok prijave je 31. 12. 2024.

DODATNE INFORAMCIJE lahko dobite na elektronskem naslovu: jasmina.pungartnik@rra-koroska.si (Jasmina Pungartnik).

Javni poziv - prijava potreb delodajalcev

Priloga 1_prijavni obrazec za prijavo na javni poziv

KORAK 1 

Javni poziv za oddajo potreb v zvezi z dodelitvijo kadrovskih štipendij

RRA Koroška d.o.o. v začetku koledarskega leta objavi za delodajalce Javni poziv za oddajo potreb v zvezi z dodelitvijo kadrovskih štipendij za naslednje šolsko/študijsko leto.

Delodajalci prijavitelji v vlogi opredelijo potrebe oz. poklice, ki jih želijo štipendirati in lahko izberejo možnost javne objave potreb po kadrovskem štipendiranju na spletnih straneh regijskih izvajalcev RŠS ter na e-portalu Izmenjevalnica na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS (www.sklad-kadri.si), z namenom informiranja mladih o poklicnih potrebah gospodarstva na območju celotne Slovenije.

KORAK 2

Izbor kadrovskih štipendistov

Potencialni kadrovski štipendisti (dijaki/študenti) in delodajalci, ki so objavili potrebe po kadrovskem štipendiranju, se povežejo med seboj, na način, da dijak ali študent kontaktira delodajalca, ki razpisuje prosto potrebo po kadrovskem štipendiranju.

Izbor kandidatov opravijo delodajalci ter z izbranimi kadrovskimi štipendisti sklenejo pogodbe o štipendiranju.

Dijaki, študenti in delodajalci želimo vam veliko uspeha pri medsebojnem sodelovanju

 

Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) omogoča štipendistom s kadrovskimi štipendijami, da lahko istočasno zaprosijo še za naslednje štipendije: državna štipendija, Zoisova štipendija, štipendija za Slovence v zamejstvu in po svetu, štipendija Ad future.

DELODAJALCI KOROŠKE REGIJE VABLJENI K PRIJAVI PROSTIH POTREB PO KADROVSKEM ŠTIPENDIRANJU ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2024/2025

Mladi dijaki in študenti so pred izbiro poklicne poti, vi pa kader potrebujete in ga načrtujete.

Samo skupaj in z medsebojnim povezovanjem lahko naredimo veliko na področju razvoja človeških virov v Koroški regiji, zato vas vabimo, da vaše proste potrebe po kadrovskem štipendiranju zapišete na prijavni obrazec, ki se nahaja na tej spletni strani https://rra-koroska.si/regijska-stipendijska-shema pod rubriko (Regijska štipendijska shema - Javni poziv – aktualno) ob objavljenem Javnem pozivu za prijavo potreb po kadrovskih štipendijah v šolskem/študijskem letu 2024/2025 ter nam ga pošljete na enega izmed možnih načinov, ki so v javnem pozivu objavljeni.

Vaše proste potrebe po kadrovskem štipendiranju bomo brezplačno objavili na naši spletni strani pod rubriko Proste kadrovske štipendije koroških delodajalcev 2024/2025. O potrebah bomo mlade informirali skozi različne komunikacijske kanale in vam pomagali pri dolgoročnem iskanju in načrtovanju bodočega kadra. Z informiranjem mladih o vaših prostih kadrovskih potrebah namreč mlade tudi usmerjamo k izbiri zaposljivih poklicev v Koroški regiji.

Za več informacij smo vam na voljo na jasmina.pungartnik@rra-koroska.si.

Skoči do osrednje vsebine