Novice

Celostna prometna strategija Koroške regije

V sodelovanju z Urbanističnim inštitutom RS smo v letu 2021 pripravili Celostno prometno strategijo Koroške regije. Dokument je pripravljen s skladu z Zakonom o celostnem prometnem načrtovanju (ZCPN), sprejetem leta 2022. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) je v sredini leta 2023, v skladu z ZCPN, dodelilo presojevalko kakovosti dokumenta. Pripravljavci smo dokument ustrezno dopolnili in predlog dokumenta pošiljamo v pregled. Morebitne komentarje in pripombe prosimo posredujte na elektronski naslov info@rra-koroska.si do vključno ponedeljka, 22. 1. 2024.

Zaradi vse več dobrih izkušenj s celostnim prometnim načrtovanjem na ravni občin lahko v zadnjih letih spremljamo razmišljanja o tem, kako pristop uporabiti tudi širše. Spoznanje, da lokalni prometni tokovi zelo vplivajo na stanje prometa in s tem kakovost bivanja v državi, je državo spodbudilo k aktivnemu sooblikovanju, pomoči in k razmisleku o povezovanju občin za načrtovanje na medobčinski oziroma regionalni ravni. Tudi občine so izrazile potrebo za medobčinsko sodelovanje na področjih, kjer občine nimajo pristojnosti in je treba komunicirati z državo.

Koroška regija že ima vzpostavljeno regionalno sodelovanje in zaupanje. RRA Koroška že več let koordinira številne aktivnosti občin ter razvija projekte in produkte, ki vključujejo več občin in drugih deležnikov. Zato je bila Koroška regija na ravni Slovenije v okviru projekta LIFE IP Care4Climate izbrana za pripravo pilotne regijske celostne prometne strategije (RCPS). Poleg Koroške, kot edine izbrane razvojne regije, je podoben proces bil izveden za območje Julijskih Alp.

Med postopkom priprave je potekalo zbiranje pristopov in izkušenj, ki bodo uporabljeni za pripravo smernic za pripravo RCPS na nacionalni ravni. Te predvideva ZCPN, ki je bil med pripravo RCPS v pripravi in usklajevanju ter je bil sprejet pred izvedbo presoje kakovosti dokumenta.

Priprava RCPS je potekala ob upoštevanju prenovljenih smernic za občinske celostne prometne strategije in se je začela novembra 2019 s seznanitvijo Razvojnega sveta Koroške regije ter Sveta Koroške regije s pilotno izdelavo RCPS Koroške regije. Aktivnosti v zvezi z izdelavo RCPS so se začele v letu 2020. Zaradi epidemičnih razmer je bila priprava večkrat ustavljena. Ob sprejetju zakonodajnih okvirov ZCPN ter ustanovitvijo regijskega centra mobilnosti Koroška, v okviru projekta ReMOBIL, pa je proces izdelave dobil nov zagon. ZCPN za dokončanje predvideva predstavitev in sprejetje RCPS na vseh 12 občinskih svetih občin v regiji, saj RCPS sprejmejo “občine v soglasju z ministrom”.

 

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine