Ostali razpisi

Javni razpis NVO23 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju podnebnih sprememb

Namen javnega razpisa je prispevati k zmanjšanju obremenitev okolja, blaženju in prilagajanju na podnebne spremembe ter trajnostnemu razvoju družbe s ciljem zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in/ali izboljšanja kakovosti zraka, zlasti s:
– podporo razvoja, krepitve zmogljivosti in mreženja NVO v Republiki Sloveniji, ki so med ključnimi akterji na področju krepitve ozaveščenosti javnosti in varstva javnega interesa;
– povečanjem ozaveščenosti in sprememb vedenja javnosti preko kakovostnih ozaveščevalnih in promocijskih projektov ter projektov najboljše prakse okoljskega nevladnega sektorja na vsebinskih področjih.

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2023/Ra/r2023121.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine