Novice

STATUS UPOKOJENCA V SMISLU NADALJEVANJA ALI PONOVNE VKLJUČITVE V OBVEZNA SOCIALNA ZAVAROVANJA KOT SAMOSTOJNI PODJETNIK IN PREJEM DELNEGA POKOJNINSKEGA ZNESKA

Posameznik, ki izpolni pogoje za pridobitev pravice do upokojitve, lahko ohrani ali pridobi status samostojnega podjetnika kljub statusu upokojenca, vendar pod določenimi pogoji.

Obvezno socialno zavarovanje iz naslova samostojnega podjetnika, ureja 15. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) in Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2B).

ZPIZ-2 (UL RS, št. 48/22) določa pogoje za pridobitev pravice do pokojnine. Posameznik se lahko upokoji na 3 načine. Prvi pogoj, z doseženo upokojitveno starostjo (27.člen ZPIZ-2), ki določa, da zavarovanec ne glede na spol, pridobi pravico do starostne pokojnine pri starosti 65 let z dopolnjenimi (najmanj) 15 leti zavarovalne dobe. Drugi pogoj, z dopolnjeno pokojninsko dobo oziroma predčasno upokojitvijo (29.člen ZPIZ-2), ki določa, da zavarovanec pridobi pravico do predčasne pokojnine pri dopolnjeni starosti 60 let z 40 leti pokojninske dobe. Tretji pogoj je prenehanje obveznega zdravstvenega zavarovanja, kot ga določa 108. člen ZPIZ-2.

Ko posameznik pridobi status upokojenca, lahko prejema pokojnino in hkrati nadaljuje ali ponovno začne z opravljanjem dejavnosti samostojnega podjetnika. Pri tem velja, da posameznik ne more uživati v popolnem obsegu obeh statusov hkrati, saj slednja po Slovenski zakonodaji nista združljiva.

Obstajajo izjeme, ki dovoljujejo sočasno izvajanje obeh statusov pod določenimi pogoji – več v PRISPEVKU: Članek_Status upokojenca in status s.p._13122023

Pripravila:

SPOT Svetovanje Koroška

za RRA Koroška d.o.o.

Danijela Uran, podjetniška svetovalka

 

 

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine