Ostali razpisi

Obvestilo o objavi Javnega razpisa za izbiro ponudnikov za izvedbo projektov na podlagi nacionalnega programa za jezikovno politiko v letih 2024–2025 (oznaka JR-NPJP-24-25)

Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da objavlja Javni razpis za izbiro ponudnikov za izvedbo projektov na podlagi nacionalnega programa za jezikovno politiko v letih 2024–2025, ki jih bo sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo.

Predmeta javnega razpisa sta vzdrževanje, nadgradnja in aktualizacija obstoječih jezikovnih portalov in slovenske Wikimedije ter izdelava oziroma nadgradnja e-gradiv za učenje slovenščine kot tujega jezika. Prednost pri izbiri bodo imeli projekti z enim ali več elementi interaktivnosti za večje vključevanje in spodbujanje angažiranosti uporabnikov.

Namen javnega razpisa je izboljšati opremljenost slovenščine in slovenske jezikovne skupnosti s spletnimi portali, ki vključujejo jezikoslovne podatke o slovenščini, leposlovju in jezikovni politiki, ter omogočiti učinkovito učenje slovenskega jezika (pridobivanje osnov za samozavestno in učinkovito sporazumevanje v slovenščini v funkcijsko raznolikih sporazumevalnih situacijah) za
odrasle tujce, ki jim je slovenščina tuji jezik. Z znanjem slovenščine se bodo lažje vključevali v družbo in imeli boljše možnosti za osebni razvoj, dostop do informacij in zaposlitev.
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za dvoletni javni razpis, je 376.000,00 evrov.

Razpis bo trajal od 1. 12. 2023 do 12. 1. 2024.

Besedilo javnega razpisa bo 1. 12. 2023 objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave/.

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za kulturo

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine