Ostali razpisi

Sprememba javnega razpisa za invalidska podjetja in zaposlitvene centre s svetovalci za uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenih potrebam invalidov.

Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana objavlja podaljšanje roka za prijavo na Javni razpis za invalidska podjetja in zaposlitvene centre s svetovalci za uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenih potrebam invalidov. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v Uradnem listu RS, št. 113 z dne 10. 11. 2023 objavilo Javni razpis za invalidska podjetja in zaposlitvene centre s svetovalci za uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenih potrebam invalidov.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti podaljšuje rok za prijavo na javni razpis najkasneje do 10. 1. 2024 do 23.59.

Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, poslane po pošti s priporočeno poštno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do vključno 10. 1. 2024 do 23.59 in vloge, poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče ministrstva, prispele do 10. 1. 2024 do 15. ure. V primeru oddaje vloge pri drugem izvajalcu poštnih storitev obvezno prilogo predstavlja »kopija enaka originalu« računa izvajalca te poštne storitve, na katerem je natisnjen in jasno razviden čas (datum, ura in minuta) oddaje vloge (priporočene pošiljke). Osebno oddane vloge se bodo kot pravočasne upoštevale le, če bodo oddane v vložišču Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana do 10. 1. 2024 do 15. ure.

Zainteresirani prijavitelji in projektni partnerji lahko vprašanja v zvezi z javnim razpisom posredujejo izključno po elektronski pošti na elektronski naslov: gp.mddsz@gov.si s pripisom »Javni razpis za invalidska podjetja in zaposlitvene centre s svetovalci za uvajanje prožnejših načinov dela«.

Vprašanja je možno posredovati do 20. 12. 2023 do 12. ure, zadnji odgovori bodo objavljeni do 22. 12. 2023.

Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: https:// www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/.

Ostale točke javnega razpisa, ki jih predmetna objava ne spreminja, ostanejo nespremenjene.

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti

 

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine