Ostali razpisi

Javni razpis za izvajanje operacije »Opismenjevanje, učna pomoč in tečaji slovenskega jezika za prosilce« št. 430-88/2023

Predmet javnega razpisa je izvedba operacije, ki je namenjena prosilcem za mednarodno zaščito in obsega: opismenjevanje oseb, ki so nepismene, slabo pismene ali nepismene v latinici
osnovno konverzacijo z namenom doseganja funkcionalnega razumevanja slovenskega jezika nudenje učne pomoči otrokom in mladostnikom, ki so vključeni v izobraževalni program.

Predmet javnega razpisa je izvedba operacije, ki je namenjena prosilcem za mednarodno zaščito in obsega:
opismenjevanje oseb, ki so nepismene, slabo pismene ali nepismene v latinici osnovno konverzacijo z namenom doseganja funkcionalnega razumevanja slovenskega jezika nudenje učne pomoči otrokom in mladostnikom, ki so vključeni v izobraževalni program.

Predmet javnega razpisa in zahteve naročnika so podrobneje opredeljeni v III. delu razpisne dokumentacije (»Opis predmeta javnega razpisa«).
Prijavitelji morajo ponuditi predmet javnega razpisa v celoti in se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznega dela predmeta javnega razpisa oziroma posameznega dela programa.
Skupina prijaviteljev lahko predloži skupno ponudbo za predmet javnega razpisa v celoti in se ne more prijaviti za izvajanje posameznega dela predmeta javnega razpisa oziroma posameznega dela programa.
Operacija se bo izvajala v obdobju od podpisa pogodbe do porabe sredstev, namenjenih izvajanju operacije oziroma najkasneje do 30. 9. 2026.
Operacija se bo izvajala po načelu nepridobitnosti.
Navedena sredstva so strogo namenska in jih sme izvajalec uporabiti izključno za izvajanje operacije.
Podroben opis predmeta javnega razpisa in zahteve je podan v razpisni dokumentaciji

Več: https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/urad-vlade-za-oskrbo-in-integracijo-migrantov/javne-objave-urada-vlade-za-oskrbo-in-integracijo-migrantov/

Prijavitelj javnega razpisa:

Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo
in integracijo migrantov

Skoči do osrednje vsebine