Ostali razpisi

Obvestilo o objavi Javnega razpisa za (so)financiranje projektov, namenjenih predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika ter njegovi promociji v letu 2024 (oznaka JR-PROMOCIJA-SJ-24)

Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da objavlja Javni razpis za (so)financiranje projektov, namenjenih predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika ter njegovi promociji v letu 2024, ki jih bo sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki s pomočjo kulturno-umetniške ponudbe različnih zvrsti in dodatnih izobraževalnih dejavnosti krepijo jezikovne zmožnosti v slovenščini oziroma v prilagojenih načinih sporazumevanja, pri čemer so predmet financiranja izobraževalne dejavnosti, in ne produkcija kulturno-umetniških vsebin (izjema so prilagoditve teh vsebin v smislu dostopnosti). Projekti so namenjeni skupinam oseb, ki zaradi različnih oviranosti in specifičnih okoliščin težje krepijo svoje sporazumevalne zmožnosti in tudi težje dostopajo do kulturno-umetniške ponudbe v Republiki Sloveniji.

Namen javnega razpisa je izdelati program, ki ciljnim skupinam omogoča spremljanje kulturno-umetniške ponudbe in ki vključuje izobraževalne dejavnosti za izboljšanje njihovih sporazumevalnih zmožnosti, bodisi v slovenščini bodisi v prilagojenih načinih sporazumevanja. Namen javnega razpisa je tudi usposobiti mentorje za nadaljnje izvajanje in nadgrajevanje programa, s čimer bo zagotovljena trajnost rezultatov projekta. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, je 60.000,00 evrov.

Razpis bo trajal od 29. 9. do 6. 11. 2023.

Besedilo javnega razpisa bo 29. 9. 2023 objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave/.

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za kulturo

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine