Ostali razpisi

Sprememba Javnega razpisa za finančni produkt – AGRO FI mladi

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za finančni produkt – AGRO FI mladi, št. 3301-1/2024-SRRS-5, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 9/24 z dne 2. 2. 2024, in sicer kot sledi:
I. V preambuli razpisa se za besedilom »Pravilnika o dodeljevanju spodbud v kmetijskem in gozdarskem sektorju, sektorju ribištva in akvakulture ter na podeželju z dne 30. 1. 2024,« doda besedilo »Pravilnika o dodeljevanju spodbud z dne 19. 3. 2015 (s spr. in dop.),«.
II. V poglavju 1 »Uvodna določila«, podpoglavju 1.1 »Višina in vir sredstev«, se besedilo prvega odstavka oziroma višina sredstev v tabeli spremeni in se po novem glasi:

III. Spremembe javnega razpisa veljajo od 19. 2. 2024 naprej.
IV. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2024/Ra/r2024013.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Slovenski regionalno razvojni sklad

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine