Ostali razpisi

Sprememba Javnega razpisa za finančni produkt – AGRO FI mikro

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za finančni produkt – AGRO FI mikro, št. 3301-1/2023-SRRS-39, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 106/23 z dne 13. 10. 2023 s spr. in dop. v št. 12/24 z dne 9. 2. 2024, in sicer kot sledi:
I. V preambuli razpisa se za besedilom »Poslovnega in finančnega načrta Sklada za leti 2022 in 2023 z dne 16. 2. 2022 s spr. in dop.«, doda besedilo »Poslovnega in finančnega načrta SRRS za leti 2024 in 2025,«.
II. V poglavju 1 »Uvodna določila«, podpoglavju 1.1 »Višina in vir sredstev«, se besedilo prvega odstavka po novem glasi:
Skupni razpisani znesek finančnega produkta AGRO FI mikro iz vira Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za izvajanje finančnih instrumentov v kmetijstvu za obdobje 2023–2027, je 3.307.500 EUR, od tega predvidoma 1.653.750 EUR za ciljno skupino majhne kmetije in 1.653.750 EUR za ciljno skupino mladi kmeti.

III. Spremembe javnega razpisa veljajo od 19. 2. 2024 naprej.
IV. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Prijavitelj javnega razpisa:

Slovenski regionalno razvojni sklad

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine