Ostali razpisi

Sprememba Javnega razpisa za intervencijo podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov za leto 2024

1. V Javnem razpisu za intervencijo podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov za leto 2024 (Uradni list RS, št. 18/24, v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se v poglavju 1. Osnovni podatki o javnem razpisu, v vrstici z naslovom »Vložitev vloge na javni razpis:«, besedilo »7. 6. 2024« nadomesti z besedilom »20. 6. 2024«.

2. V poglavju 8. Finančne določbe se besedilo poglavja spremeni tako, da se glasi: »Finančne določbe so v 14. členu uredbe, pri čemer je zbirna vloga v skladu s četrtim odstavkom 14. člena uredbe vložena v skladu z Uredbo o izvedbi intervencij kmetijske politike za leto 2023 (Uradni list RS, št. 34/23 in 110/23).«.

3. Ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena in v veljavi.

4. Ta sprememba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2024/Ra/r2024044.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine