Ostali razpisi

Javni razpis za izvajanje operacije »Informiranje prosilcev za mednarodno zaščito in zagotavljanje prostočasnih aktivnosti«, št. 430-59/2023

Predmet javnega razpisa izvajanje programa, ki obsega informiranje prosilcev za mednarodno zaščito (v nadaljevanju: prosilci), ki so nastanjeni v azilnem domu in izpostavah azilnega doma, s katerim jim bo omogočena dodatna obravnava in lažje vključevanje v slovensko družbo. Program se za nastanjene v azilnem domu izvaja na naslovu azilnega doma, Cesta v Gorice 15, Ljubljana, za nastanjene v izpostavi azilnega doma v Logatcu se izvaja v Logatcu na naslovu Blekova vas 60, za nastanjene na Kotnikovi ulica 8a se izvaja na tem naslovu, aktivnosti pa se izvajajo tudi v prostorih
izvajalca ali zunaj nastanitvenih kapacitet.

Predmet javnega razpisa obsega izvajanje programa, ki se ga bo udeležil vsak prosilec za mednarodno zaščito ter zagotavljanje povezanega in usklajenega sodelovanja vseh oseb, ki bodo izvajale ta vsebinska dela. Program je sestavljen iz dveh vsebinskih delov:
– Vsebinski del 1: informativne aktivnosti
– Vsebinski del 2: prostočasne aktivnosti (delavnice, skupine za samopomoč) in obiski posameznih institucij.

Predmet javnega razpisa in zahteve naročnika so
podrobneje opredeljeni v III. delu razpisne dokumentacije (»Opis predmeta javnega razpisa«).
Prijavitelji morajo ponuditi predmet javnega razpisa v celoti in se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznega dela predmeta javnega razpisa oziroma posameznega dela programa.

Več: https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/urad-vlade-za-oskrbo-in-integracijo-migrantov/javne-objave-urada-vlade-za-oskrbo-in-integracijo-migrantov/

Prijavitelj javnega razpisa:

Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo
in integracijo migrantov

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine