Ostali razpisi

Sprememba Javnega razpisa za finančne produkte – AGRO PF, BIZI PF, LOKALNO PF

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za finančne produkte – AGRO PF, BIZI PF, LOKALNO PF ter NVO PF, št. 3301-1/2024- SRRS-11, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 18/24 z dne 1. 3. 2024 s spr. in dop. v št. 19/24 z dne 8. 3. 2024, in sicer kot sledi:

I. V javnem razpisu se doda besedilo v 5. poglavju »Posojilni pogoji«, in sicer na koncu besedila pri točki »Višina posojila«, ki se glasi: »Iz sredstev za spodbujanje gospodarskih osnov avtohtonih narodnih skupnosti je višina posojila lahko od 10.000 € do višine in pod pogoji, opredeljenimi pri posameznem finančnem produktu (AGRO PF, BIZI PF, LOKALNO PF in NVO PF). Sredstva za spodbujanje gospodarskih osnov avtohtonih narodnih skupnosti so namenjena za premostitveno financiranje projektov, odobrenih po javnih razpisih iz Programov za spodbujanje gospodarske osnove avtohtonih narodnih skupnosti za obdobje 2021 do 2024, s spremembami in dopolnitvami.«

II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2024/Ra/r2024044.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Slovenski regionalno razvojni sklad

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine