Ostali razpisi

Javni razpis Krediti v breme rezervnega sklada in nepovratne finančne spodbude za pilotne projekte skupnih naložb celovite energijske prenove starejših večstanovanjskih stavb

Predmet javnega razpisa so finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: spodbude) v obliki kreditov s subvencionirano obrestno mero, ki se poplačujejo iz rezervnih skladov večstanovanjskih stavb (v nadaljnjem besedilu: krediti) in v obliki nepovratnih finančnih spodbud/pomoči (v nadaljnjem besedilu: nepovratne finančne spodbude) etažnim lastnikom za skupne naložbe prenove starejših večstanovanjskih stavb. Dodelitev samo nepovratne finančne spodbude (brez kredita) ali samo kredita (brez nepovratne finančne spodbude) po tem javnem razpisu ni možna. Izjemoma se v primeru, ko so med etažnimi lastniki tudi upravičene osebe, ki skladno z drugim odstavkom 41. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03 in nasl., v nadaljnjem besedilu: SZ-1) vplačujejo v lastne rezervne sklade, le-tem lahko dodeli le nepovratna finančna spodbuda za njihov delež naložbe, brez kredita v breme rezervnega sklada.

Pravica do spodbude se lahko dodeli samo za novo naložbo. Nova naložba je izvedba celovite energijske prenove večstanovanjske stavbe, ki še ni bila izvedena v času oddaje vloge za pridobitev spodbude po tem javnem razpisu, pri čemer mora biti vloga oddana pred pričetkom izvajanja gradbenih, obrtniških in instalacijskih del. Kot datum izvedbe naložbe se šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena, če ta na računu ni naveden, se kot datum izvedbe naložbe upošteva datum izdaje računa.

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2024/Ra/r2024044.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Deli novico:

Več novic

Voščilo 2024

Spoštovani! »Na vse izzive, tudi tiste najtežje, moramo sčasoma gledati kot na priložnost za rast,

Preberi »
Skoči do osrednje vsebine