Ostali razpisi

Razpis za podelitev štipendij za sodnike in državne tožilce za podiplomski študij prava ter specialistični študij prava v državi ali v tujini oziroma za strokovno usposabljanje na kakšnem drugem strokovnem področju, ki je povezano s sodniškim oziroma tožilskim delom

Predmet razpisa
Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju besedila: ministrstvo) razpisuje štipendije za sodnike in državne tožilce za podiplomski študij prava ter specialistični študij prava v državi ali v tujini oziroma za strokovno usposabljanje na kakšnem drugem strokovnem področju, ki je povezano s sodniškim oziroma tožilskim delom. Štipendija predstavlja povračilo stroškov izobraževanja, vključno z nabavo potrebne strokovne literature, če mora sodnik oziroma državni tožilec v času izobraževanja bivati zunaj svojega
stalnega prebivališča, pa tudi povračilo stroškov bivanja.

V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

Višina sredstev
V letu 2024 bosta okvirno podeljeni 2 štipendiji v skupnem znesku 10.000,00 EUR, najvišja vrednost posamezne štipendije je določena v višini 5.000,00 EUR bruto.

Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 529510.

Več: Uradni list RS – 100/2023, Razglasni del (uradni-list.si)

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za pravosodje

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine