Ostali razpisi

Sprememba Javnega razpisa za sofinanciranje usposabljanj otrok in mladih za krepitev digitalnih kompetenc ter spodbujanje in promocijo naravoslovnih in tehniških poklicev

V Javnem razpisu za sofinanciranje usposabljanj otrok in mladih za krepitev digitalnih kompetenc ter spodbujanje in promocijo naravoslovnih in tehniških poklicev, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 58/23 z dne 26. 5. 2023 in njegovem popravku, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 69/23 z dne 23. 6. 2023, se v poglavju 5.3 Pogoji za prijavitelje in vse konzorcijske partnerje, v točkah 2., 3. in 6. črta besedilo »na dan oddaje vloge«, besedilo točke 7. pa se spremeni tako, da se glasi: »Ni pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku RS (Uradni list RS, št. 50/12 – UPB2, s spr.).«

Več: Uradni list RS – 103/2023, Razglasni del (uradni-list.si)

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za digitalno preobrazbo

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine