Ostali razpisi

Javni razpis Spodbude za projekte, vključene v IPCEI ME/CT (kratica javnega razpisa: JR IPCEI ME NOO) (ukrep Investicija E Čezmejni in večdržavni projekti

Javni razpis: Spodbude za projekte, vključene v IPCEI ME/CT (kratica javnega razpisa: JR IPCEI ME NOO) (ukrep Investicija E Čezmejni in večdržavni projekti – Nizkoporabni procesorji in polprevodniški čipi, komponenta 6: Digitalna preobrazba gospodarstva (C2.K6), na stebru Digitalna preobrazba)

Namen, cilj in predmet javnega razpisa, območje izvajanja
Javni razpis se izvaja v skladu z NOO, ki je podlaga za koriščenje razpoložljivih sredstev iz Sklada za okrevanje in odpornost. Javni razpis se v NOO umešča na 2. razvojno področje: »C2 Digitalna preobrazba«, v komponento 6: »K6 Digitalna preobrazba gospodarstva«, v investicijo: »E Čezmejni in večdržavni projekti – Nizkoporabni procesorji in polprevodniški čipi«.

2.1 Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij, vključenih v projekt skupnega evropskega interesa za mikroelektroniko in komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju: IPCEI ME/CT) pri izvedbi raziskovalno razvojnih dejavnosti vključno s prvo industrijsko uporabo pilotnih rešitev v okviru raziskovalno razvojnih projektov na področju mikroelektronike, polprevodnikov, mikročipov in komunikacijske tehnologije.

Cilj IPCEI ME/CT in s tem tudi cilj javnega razpisa je okrepiti zmožnosti Evrope pri vzpostavitvi in povečanju avtonomije in odpornosti EU na področju verig vrednosti polprevodnikov, s poudarkom na digitalnem procesiranju podatkov in komunikacij na energetsko učinkovit in trajnosten način. Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj dva projekta podjetij ali konzorcijev podjetij, vključena v IPCEI ME/CT.

2.2 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je skladno z NOO sofinanciranje izvajanja raziskovalno razvojnih projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, vključenih v pomemben projekt skupnega evropskega pomena IPCEI ME/CT, in sicer faze raziskav, razvoja in inovacij, vključno s prvo industrijsko uporabo pilotnih rešitev, ki se razvijejo skozi sodelovanje v skupnem evropskem konzorciju podjetij
na IPCEI ME/CT.

Več: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-zagospodarstvo-turizem-in-sport/javne-objave/

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine