Novice, Ostali razpisi

Novi rok za oddajo vlog na Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (oznaka: JR DO OVE 2021).

Na podlagi sklepa št. 4301-42/2020/67 z dne 20. 1. 2022 objavljamo novi rok za oddajo vlog na Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (oznaka: JR DO OVE 2021).

1. Ime in sedež sofinancerja: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, tel. 01/478-80-00.
2. V Javnem razpisu za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (oznaka: JR DO OVE 2021), objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 31/21, sprememba objavljena v Uradnem listu RS, št. 131/21, se v 8. točki sedmi in osmi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»Roki za oddajo vlog na naslednja odpiranja so vsak prvi delovni četrtek v mesecu juniju in septembru 2021 ter v februarju in juniju 2022. Vloge, ki bodo prispele za naslednja odpiranja, bodo obravnavane le v primeru, če razpisana sredstva ne bodo porabljena na predhodnem odpiranju, o čemer bo MZI na svoji spletni strani objavil posebno obvestilo o porabi sredstev.

Vloge, prejete za naslednje odpiranje, bodo po objavi obvestila o porabi sredstev zavržene kot prepozne ter vrnjene prijavitelju.

Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 2. 6. 2022«.

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ra/r2022015.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za infrastrukturo

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine