Ostali razpisi

Sprememba Javnega razpisa za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti

Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana, objavlja spremembo Javnega razpisa za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti.

V Javnem razpisu za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 209/21 z dne 31. 12. 2021, se besedilo prvega odstavka točke 10. Roki in način prijave na javni razpis spremeni tako, da se glasi:
»Rok za oddajo vlog je 28. 2. 2022.«

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ra/r2022015.pdf

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine