Novice

Razpis za nagrado in priznanji Riharda Jakopiča 2023

Jakopičevo nagrado in Jakopičevi priznanji prejme avtorica_r, ki deluje v slovenskem kulturnem prostoru in izven njega. Posameznica_k lahko nagrado ali priznanje prejme samo enkrat.
Nagrada se podeli za izjemno likovno-vizualno delo oziroma projekt ali odmevno razstavo, predstavljeno v javnosti v preteklih petih letih do dneva razpisa nagrade.

Priznanje lahko prejmeta avtorici_ja, med drugim tudi mladi_a, še neuveljavljeni_a umetnici_ka, ki sta se izkazali_a z odmevno razstavo ali z izstopajočim delom oziroma projektom doma ali v tujini. Predlogi morajo biti podani v pisni obliki in morajo poleg obrazca (objavljenega na spletni strani www.zdslu.si) vsebovati še vso ustrezno dokumentacijo.

Predloge, ki bodo prispeli po datumu zaprtja razpisa ali bodo nepopolni, bomo neodprte vrnili pošiljatelju.

Odbor za podelitev nagrade Riharda Jakopiča je sestavljen iz predstavnic_kov Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, Moderne galerije v Ljubljani, Slovenskega društva likovnih kritikov in ZDSLU. Predstavnice_ki so v odbor voljeni za eno leto.

Pozivamo umetniške svete društev in posamezne člane, javne zavode, kulturno-umetniške ustanove ter nevladne organizacije in državljanke_e RS, ki spremljate dosežke in ustvarjanje naših kolegic_ov, da predlagate likovne ustvarjalke_ce (tudi skupine), ki so opazno prispevali k nadgradnji likovno-vizualne umetnosti v zadnjih letih in za seboj puščajo globoke sledi ali pa s
preteklimi projekti napovedujejo zanimiv razvoj. Njihovo delo predstavite Odboru za podelitev Jakopičeve nagrade in priznanj v zahtevani obliki.

Odbor za podelitev Jakopičeve nagrade in priznanj bo upošteval vse predloge, ki bodo vsebovali strokovno dokumentacijo in utemeljitev ter bodo vključno do 3. 3. 2023 (zaprtje razpisa) prispeli na naslov: ZDSLU, Komenskega 8, 1000 Ljubljana, z oznako »Odbor za podelitev nagrade Riharda Jakopiča 2023« s pripisom Ne odpiraj.

Prijavitelj javnega razpisa:

Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov

 

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine