Novice

SPOT Svetovanje Koroška: Delodajalci lahko ob zaposlitvi osebe mlajše od 25 let prejmete subvencijo

 

Zavod Republike Slovenije spodbuja zaposlovanje mladih. Slednji namreč pogosto zaradi pomanjkanja delovnih izkušenj težje vstopajo na trg dela, s programom Hitrejši vstop mladih na trg dela pa bo približno 4000 mladim iz vse Slovenije omogočeno usposabljanje in zaposlitev za nedoločen čas.

V okviru programa Hitrejši vstop mladih na trg dela Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje torej objavlja novo javno povabilo delodajalcem, ki lahko za zaposlitev mladih za nedoločen čas prejmejo subvencijo. Kdo se lahko prijavi na javno povabilo, kako se prijavi, koliko znaša subvencija in kaj točno bo pravzaprav spodbujal novi program?

Kdo se lahko prijavi?

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so:

  • pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije,
  • imajo vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih ali so samozaposleni,
  • zagotavljajo mentorja z vsaj 3 leti delovnih izkušenj,
  • imajo poravnane davke in obvezne dajatve,
  • ter izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo.

Kdo se lahko vključi v program?

V program se lahko vključijo osebe, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb stare do vključno 25 let. Pri vključevanju bodo ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in veščin kandidatov imele prednost osebe, ki v zadnjih 2 letih še niso bile vključene v noben program aktivne politike zaposlovanja, osebe, ki so dlje časa prijavljene v evidenci brezposelnih in osebe, ki se soočajo s socialnimi in zdravstvenimi ovirami.

Kako se lahko prijavijo delodajalci?

Delodajalci se morajo prijaviti (pred prvo uporabo portala se morajo registrirati) na portalu za delodajalce in elektronsko oddati ePonudbo za subvencionirano zaposlitev. Elektronska oddaja ponudbe bo možna od 16. 8. 2022 dalje. Slednja mora vsebovati podatke o prostem delovnem mestu, na podlagi katere ZRSZ delodajalcem napoti brezposelne iz ciljne skupine javnega povabila glede na zahteve delovnega mesta. Delodajalec nato izmed napotenih brezposelnih izbere ustreznega kandidata, ki ga zaposli šele po tem, ko je z Zavodom RS za zaposlovanje sklenil pogodbo o dodelitvi subvencije.

Kaj bo spodbujal program Hitrejši vstop mladih na trg dela?

  • trajno zaposlovanje mladih (zaposlovanje za nedoločen čas), starih do vključno 25 let, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih, še posebej pa trajno zaposlovanje mladih, ki so vsaj eno leto brezposelni ter mladih z največ osnovnošolsko izobrazbo,
  • mentorstvo mladim pri uvajanju v delo,
  • usposabljanje in izobraževanje mladih in mentorjev (zaželjeno je pridobivanje digitalnih kompetenc),
  • vključitev v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje,
  • zmanjšanje neskladij med ponudbo kandidatov in povpraševanjem delodajalcev na trgu dela.

Koliko znaša subvencija?

Višina subvencije je odvisna od trajanja brezposelnosti, izobrazbe in vključitve osebe v dodatno pokojninsko zavarovanje. Znaša  od 300 do 490 EUR na mesec in se izplačuje za največ 18 mesecev, delodajalec lahko torej prejme od največ 5.400 do največ 8.820 EUR za osebo, ki jo v okviru programa zaposli za nedoločen čas. Subvencija  je višja za 70 EUR/mesec v primeru, da delodajalec ob zaposlitvi osebo vključi v kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.

Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas in za polni delovni čas. Skladno z odločbo o invalidnosti se invalidom, ki lahko delajo le krajši tedenski delovni čas, izplača sorazmerno nižja subvencija.

Brezposelni oz. iskalci zaposlitve se lahko glede možnosti vključitve v program obrnejo na
na osebnega  svetovalca ali svetovalko na uradu za delo, kjer so prijavljeni.

Več o programu Hitrejši vstop mladih na trg dela na povezavi.

 

Za SPOT Svetovanje Koroška:                                                                     Slovenj Gradec, 09.08.2022

Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o.

Primož Mirkac, podjetniški svetovalec

 

Povzeto po: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje; dostopno na povezavi: https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/hitrejsi-vstop-mladih-na-trg-dela-4 (09.08.2022)

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

 

 

 

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine