Ostali razpisi

Javni razpis Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022–2025

Javni razpis Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022–2025 (kratica javnega razpisa: JR STKTP NOO 2022–2025) (investicija B: »Celoviti strateški projekt razogljičenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo (CSP KG)« komponenta 5: »Krožno gospodarstvo – učinkovita raba virov« (C1 K5), 1. razvojno področje: »Zeleni prehod«)

Namen javnega razpisa je strokovna in finančna podpora zagonskim, mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem pri intenzivnem procesu trajnostne in krožne transformacije poslovanja, s poudarkom na zasledovanju strateških ciljev učinkovite rabe virov, krožnega gospodarstva, zniževanja negativnih oziroma povečevanju pozitivnih vplivov na podnebje in okolje, družbo in ekonomsko skupnost ter posledično povečanju produktivnosti in konkurenčnosti slovenskih podjetij. Javni razpis s podporo podjetjem pri trajnostni in krožni transformaciji poslovanja prispeva k cilju sistematičnega delovanja v smeri izboljševanja snovne in energetske učinkovitosti, učinkovite rabe virov in zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v gospodarstvu prispeva k zelenemu prehodu, zelenim znanjem in spretnostim, zelenim delovnim mestom in izboljševanju konkurenčnosti, posledično pa tudi k povečevanju možnosti/verjetnosti za stabilno in dolgoročno poslovanje podjetij oziroma verig vrednosti na ključnih področjih, na katerih ima Slovenija primerjalno prednost.

 

Več: https://www.spiritslovenia.si/razpisi/391

Prijavitelj javnega razpisa:

SPIRIT Slovenija,
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje
podjetništva, internacionalizacije,
tujih investicij in tehnologije

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine