Ostali razpisi

Javni razpis »Razvoj računalniškega mišljenja z vključevanjem STEM kompletov v vrtcih in osnovnih šolah od 1. do 5. razreda«

Namen javnega razpisa je krepitev digitalnih kompetenc ter temeljnih znanj računalništva in informatike (v nadaljevanju: RIN) z razvojem računalniškega mišljenja pri strokovnih delavcih (v nadaljevanju: učiteljih) in otrocih oziroma učencih (v nadaljevanju: učečih) v vrtcih, osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom ter zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikom s posebnimi potrebami (v nadaljevanju: VIZ), s poudarkom na vlogi sodobnih učnih oblik in metod dela ter medpredmetnega povezovanja.

Pomembno je sodelovanje ključnih deležnikov (VIZ, javni zavodi po 28. členu ZOFVI, javni visokošolski zavodi, javni raziskovalni in infrastrukturni zavodi, javne ustanove za izobraževanje odraslih) in zunanjih deležnikov iz lokalnega in širšega okolja (npr. podjetja, neprofitne organizacije, gospodarska ali obrtna zbornica, društva in druge organizacije civilne iniciative, mladinske
organizacije, lokalne skupnostni, posamezniki itd.)

https://www.uradni-list.si/_pdf/2024/Ra/r2024049.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine