Novice

SPOT Svetovanje Koroška: Delodajalci pozor! Tudi vi lahko vse dajatve za zaposlene poravnate z enim plačilnim nalogom oz. e-računom!

Spomnimo. Do marca 2020 so lahko z enim plačilnim nalogom oz. t.i. e-računom svoje obveznosti poravnavali samo zavezanci, ki si sami plačujejo prispevke (npr. samostojni podjetniki, kmetje, športniki, odvetniki. Finančna uprava RS pa je meseca marca 2020 tudi vsem tistim, ki zaposlujejo delavce (s.p, d.o.o., zavodi, itd.) in posledično plačujejo dajatve na plače zaposlenih, omogočila, da vse obveznosti poravnajo z enim plačilnim nalogom.

Z enim plačilnim nalogom oz. e-računom zavezanci prihranijo pri plačilu provizije bankam (manj plačilnih nalogov pomeni tudi manjše število provizij, ki jih zaračunavajo ponudniki bančnih storitev), prav tako pa je takšen način plačevanja pomemben dejavnik glede časovne komponente, saj lahko zavezanci na takšen način prihranijo tudi precej časa.

Postopek ureditve e-računa

Vsak zavezanec za plačilo dajatev se mora pri svoji spletni banki prijaviti na prejem e-računa – postopek prijave se torej lahko pri posameznih bankah razlikuje, bistveno pa je, da zavezanec to stori samo enkrat, saj prijava velja do odjave oz. zaprtja bančnega računa. S prijavo v sistem enotnega plačila dajatev se zavezanec strinja s Splošnimi pogoji plačevanja obveznih dajatev z e-računom, ki vsebujejo medsebojne pravice in obveznosti izdajatelja e-računa in prejemnika e-računa. Več na povezavi.

Ko zavezanec pri svoji spletni banki uspešno uredi prijavo mu Finančna uprava na podlagi obračuna davka pripravi zbirni plačilni nalog, ki vsebuje vse podatke o javnofinančnih blagajnah, vrstah in višini dajatev. Zavezancu nato Finančna uprava preko njegove banke pošlje zbirni plačilni nalog v obliki e-računa v enotni standardizirani obliki eSlog, ki vključuje tudi obvestilo v pdf obliki.

Katere prispevke lahko zavezanci poravnajo z enim nakazilom?

Z enim nakazilom v okviru zbirnega plačilnega naloga se lahko poravnajo prispevki za socialno varnost, obračunani v obračunu prispevkov za socialno varnost (za kmete, družbenike, samozaposlene osebe, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, in osebe, ki so prostovoljno vključene v socialna zavarovanja) oz. v obračunu davčnega odtegljaja – t.i. REK obrazec.
Z enotnim zbirnim nalogom torej lahko zavezanci poravnavajo zdravstvene in pokojninske prispevke ter prispevke za zaposlovanje in porodniško varstvo ter davčni odtegljaj oz. dohodnino.
Kot smo omenili že uvodoma, je takšen način plačevanja prispevkov od lanskega marca omogočen tudi vsem delodajalcem, ki so zavezani, da plačujejo dajatve zaposlenim. Ne glede na koristi, ki jih prinaša takšen sistem poravnavanja obveznosti, pa še vedno ogromno delodajalcev plačuje vsak prispevek za socialno varnost posebej.

Po podatkih, ki so jih zbrali pri Časniku Finance je namreč do februarja letos zgolj 3.600 pravnih oseb poravnavalo dajatve za zaposlene z enotnim plačilnim nalogom, medtem, ko bi lahko vse dajatve za zaposlene na takšen način plačevalo okrog 240.000 zavezancev.

Do kdaj je potrebno poravnati obveznosti?

Preko portala eDavki je potrebno obračune prispevkov za socialno varnost predložiti do 15. v mesecu za pretekli mesec, zneske pa je potrebno poravnati najpozneje do 20. v mesecu za pretekli mesec. Finančna uprava preko zavezančeve banke izda e-račun po predložitvi obračuna.
Tisti zavezanci, ki plačujejo prispevke za socialno varnost na podlagi obračuna prispevkov za socialno varnost, morajo akontacijo dohodnine poravnati do 10. v mesecu za pretekli mesec.

Obračune davčnih odtegljajev pa je potrebno predložiti na dan izplačila dohodka in zneske obveznosti poravnati najpozneje v petih dneh od datuma izplačila dohodka.

Vsem delodajalcem torej priporočamo, da se čimprej obrnejo na svoje ponudnike bančnih storitev in si uredijo način plačevanja z enotnim plačilnim nalogom.

Kot zanimivost dodajamo še, da je povprečna cena enega plačilnega naloga prek spletnega nakazila okoli 86 centov. Torej, za delodajalca, ki za zaposlenega odda pet plačilnih nalogov znaša vsak mesec strošek 4,3€, medtem ko za delodajalca, ki poravna vse obveznosti z enim e-računom znaša strošek 0,86 evra na zaposlenega, ne glede na število zaposlenih.

Za SPOT Svetovanje Koroška:

Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o.

Primož Mirkac, podjetniški svetovalec

Slovenj Gradec, 23.11.2021

Povzeto po:

FURS PORTAL: Dostopno dne 23.11.2021:
https://www.fu.gov.si/poslovni_dogodki_podjetja/placam_z_e_racunom/
FINANCE.SI: Dostopno dne 23.11.2021:
https://podjetnik.finance.si/8971678/Delodajalci-prispevke-lahko-placate-z-enim-placilnim-nalogom

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine