Ostali razpisi

Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2022« (JR CzK 2022)

Predmet, namen in cilj, razpisni sklopi in okvirna višina sredstev javnega razpisa:

Operacije v okviru javnega razpisa bodo sofinancirane s strani Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije, v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi:

3. Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast, prednostne naložbe: 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev, specifičnega cilja:
3.1.1 Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij.
Postopek javnega razpisa bo vodila razpisna komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje minister s sklepom.

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ra/r2021181.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za kulturo

Deli novico:

Več novic

Voščilo 2024

Spoštovani! »Na vse izzive, tudi tiste najtežje, moramo sčasoma gledati kot na priložnost za rast,

Preberi »
Skoči do osrednje vsebine