Novice

SPOT Svetovanje Koroška: Minimalna plača v Republiki Sloveniji ter njena višina v letu 2022

 

Zakon o minimalni plači (ZMinP) določa pravico do prejema minimalne plače, njeno višino (v bruto znesku) in pogoje pod katerimi se izplačuje, za delavce, ki opravljajo delo pri delodajalcu v Republiki Sloveniji za polni delovni čas. Minimalna plača je mesečna plača za delo opravljeno v polnem delovnem času. Za tiste delavce, ki pri delodajalcu opravljajo delo za krajši delovni čas, mu je dodeljena pravica do sorazmernega dela minimalne plače.

Ostali dodatki k plači kot so delovna uspešnost, poslovna uspešnost, ipd. in so opredeljeni v skladu z zakonom ter zapisani v kolektivni pogodbi oziroma v pogodbi o zaposlitvi, se ne vštevajo v minimalno plačo.

Minimalna plača se enkrat letno uskladi najmanj z rastjo cen življenjskih potrebščin. Za uskladitev so potrebni podatki, katere država pridobi iz Statističnega urada RS o medletni rasti cen življenjskih potrebščin in sicer za obdobje od decembra preteklega leta v primerjavi z decembrom predpreteklega leta.

Torej za leto 2022 bi veljala primerjava meseca decembra 2021 z mesecem decembrom 2020. V RS so nazadnje izračunali minimalne življenjske stroške leta 2017, v prihodnosti naj bi bili ovrednoteni šele leta 2023.

Minister oziroma ministrica za delo je tista oseba, ki določi višino minimalne plače glede na predhodno omenjeno vsebino. Po zakonu mora biti znesek minimalne plače objavljen v Uradnem listu RS najpozneje do 31.01.2022.

Posodobitev zneska minimalnih stroškov lahko pričakujemo naslednje leto, v letu 2023.

Zgodovinski pregled spremembe višine minimalne plače (bruto) od leta 2008 do danes:

 • od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2021: 1024,24 evra;
 • od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020: 940,58 evra;
 • od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2019: 886,63 evra;
 • od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2018: 842,79 evra;
 • od 1.januarja 2017 do 31. decembra 2017: 804,96 evra;
 • od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2016: 790,73 evra;
 • od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2015: 790,73 evra;
 • od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2014: 789,15 evra;
 • od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2013: 783,66 evra;
 • od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2012: 763,06 evra;
 • od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2011: 748,10 evra;
 • od 1. marca 2010 do 31. decembra 2010: 734,15 evra;
 • od 1. avgusta 2009 do 28. februarja 2010: 597,43 evra;
 • od 1. avgusta 2008 do 31. julija 2009: 589,19 evra.

Od 1.1.2016 dalje so iz Zakona o minimalni plači (ZMinP) izvzeli slednje dodatke:

 • dodatek za nočno delo;
 • dodatek za delo v nedeljo;
 • dodatek za delo na praznike in proste dneve.

Do leta 2020 pa so bili v znesek minimalne plače vključeni slednji dodatki:

 • dodatek za delovno dobo;
 • dodatek za delo v posebnih pogojih dela;
 • plačilo za delovno uspešnost.

V letu 2020 pa so izvzeli še slednje dodatke:

 • dodatek za delovno dobo;
 • dodatek za delovno in poslovno uspešnost;
 • dodatek za težje razmere dela.

Kazenske določbe ob neupoštevanju Zakona o minimalni plači (ZMinP):

 • globa od 3.000 eurov do 20.000 eurov se kaznuje delodajalca (več kot 10 zaposlenih);
 • globa od 1.500 eurov do 8.000 eurov za manjšega delodajalca (10 ali manj zaposlenih delavcev);
 • globa od 1.000 eurov do 2.000 eurov se kaznuje odgovorno osebo delodajalca.

Nova višina minimalne plače za leto 2022 znaša 1.074,43 € bruto, katero je Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (Janez Cigler Kralj) objavil v Uradnem listu RS na podlagi 6. člena Zakona o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18).

 

Za SPOT svetovanje Koroška

RRA Koroška d.o.o.:

Danijela Uran, podjetniška svetovalka

 

Ravne na Koroškem, 14.01.2022

 

Viri:

 1. Pravno-informacijski sistem [online]. Dostopno na: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5861skladi.si  (01.2022).
 2. net [online]. Dostopno na: https://siol.net/novice/slovenija/toliko-po-novem-znasa-minimalna-placa-542534 (11.01.2022).
 3. Uradni list [online]. Dostopno na: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5861skladi.si (01.2022).

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Deli novico:

Več novic

Voščilo 2024

Spoštovani! »Na vse izzive, tudi tiste najtežje, moramo sčasoma gledati kot na priložnost za rast,

Preberi »
Skoči do osrednje vsebine