Novice

Spremembo Javnega razpisa za podintervencijo sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin v programskem letu 2023

V Javnem razpisu za podintervencijo sofinanciranje sadik medovitih rastlin, posajenih za čebelarjenje in ne za pridelavo rastlin v programskem letu 2023, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 50/23 z dne 5. 5. 2023, se v poglavju 4. Pogoji za pridobitev javnih sredstev v točki 4.7 črta besedilo »Vlagatelj mora priložiti izpolnjeno in s strani občine svojega stalnega oziroma začasnega
prebivališča, žigosano in podpisano izjavo o ne/sofinaciranju«.

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena in v veljavi.

Ta sprememba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2023/Ra/r2023058.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine