Ostali razpisi

Sprememba Javnega razpisa za podintervencijo sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2023

V Javnem razpisu za podintervencijo sofinanciranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali analiznim izvidom oziroma poročilom o doseženih temperaturah v programskem letu 2023, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 50/23 z dne 5. 5. 2023, se v poglavju

3. Predmet podpore v točki 3.2 v peti alineji črta besedilo »s fotografijami z zabeleženim datumom«.

V točki 3.3 se doda besedilo »Če upravičenec uveljavlja strošek izdelave satnic iz tretje (SAT3), četrte (SAT4) in pete alineje (SAT5) točke 3.2. tega javnega razpisa, se mu prizna maksimalen strošek, ki je določen v Sklepu Vlade RS.«

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2023/Ra/r2023058.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine