Ostali razpisi

Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje plač strokovno izobraženih delavcev v programih nacionalnih panožnih športnih šol za štiriletno obdobje 2024–2028

Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje plač strokovno izobraženih delavcev, ki so zaposleni pri nacionalni panožni športni zvezi in izvajajo programe, namenjene pretežno športni vzgoji otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, v individualnih športnih panogah in v kolektivnih športnih panogah, ki so na programu naslednjih zimskih
ali letnih olimpijskih iger, v obdobju od 1. 3. 2024 do 29. 2. 2028.

Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je izvajanje kakovostnega in srednjeročnega programa za otroke in mladino, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport na podlagi srednjeročne strategije panožne športne šole in štiriletnega programa organiziranosti in delovanja nacionalne panožne športne šole za posamezno športno panogo oziroma disciplino.

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2024/Ra/r2024013.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine