Novice

Ustanovitev Info točke Alpske konvencije na Koroškem

 

Vljudno vas vabimo, da si rezervirate čas za udeležbo na dogodku ustanovitve Info točke Alpske konvencije na Koroškem. Alpska konvencija je mednarodna pogodba za varstvo Alp in spodbujanje trajnostnega razvoja v alpski regiji ter pomeni sodelovanje osmih alpskih držav in Evropske unije. 

 

Slavnostni dogodek bo potekal v četrtek, 28. 3. 2024, med 12. in 14. uro v Dvorcu Bukovje v Dravogradu. 

 

Na dogodku:  

  • bosta direktorica RRA Koroška d. o. o., Karmen Sonjak, in Alenka Smerkolj, generalna sekretarka Alpske konvencije, podpisali memorandum o sodelovanju med Stalnim sekretariatom Alpske konvencije in RRA Koroška d. o. o.; 
  • bomo izvedli predstavitev in pogovor na temo »Delo na daljavo/hibridno delo – priložnosti alpskih regij kot je Koroška«. 

 

 

Veselimo se srečanja z vami. 

Lep pozdrav. 

 

 

Projekt ReMOBIL je sofinanciran s sredstvi Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP) 2014–2021 in pripadajoče slovenske udeležbe v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Finančni mehanizem EGP predstavlja prispevek Islandije, Lihtenštajna in Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi. Vodilni partner je Posoški razvojni center. V projektu sodelujejo še Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, BSC, poslovno podporni center, d. o. o., Kranj – Regionalna razvojna agencija Gorenjske, Regionalni razvojni center Koper, Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor, RRA Koroška, Regionalna razvojna agencija za Koroško regijo, d. o. o., AMZS, družba za opravljanje storitev članom AMD in drugim udeležencem v cestnem prometu, d. d., Ljubljanski urbanistični Zavod d. d. Pomebno vlogo ima projektni partner iz Norveške Viken County Council, ki je okrožje norveškega glavnega mesta Oslo. 

   

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine