Ostali razpisi

Drugi javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – C1

Vlagatelj mora izpolnjevati vse razpisne pogoje, ki so vezani na vlagatelja in prijavljeni projekt. Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine celotne vloge. Vlagatelj s podpisom Izjave vlagatelja glede oddaje vloge, pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdi oddajo vloge na javni razpis, preko Aplikacije e-Rsklad in z njo povezanim izpolnjevanjem razpisnih pogojev. V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po izdaji odločbe o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju ne bo podpisala, odločba o dodelitvi sredstev pa se odpravi.

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ra/r2021209.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Slovenski regionalno razvojni sklad

 

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine