Ostali razpisi

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije objavlja popravek Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2022,

Popravek
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja popravek Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2022, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 202/21 z dne 24. 12. 2021, in sicer:
1. Besedilo javnega razpisa se v prvi alineji 6.1.4.3. točke z naslovom »Pogoji za vodje velikih projektov so:« spremeni tako, da se glasi:
»– Doseganje pogojev glede citiranosti in minimalnega števila točk iz znanstvenih objav, kot to določa
2. člen Pravilnika o kriterijih za vodjo projekta,«.
2. Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine