Ostali razpisi

Drugega javnega razpisa za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij – PF1, PF3, ANS, št. 3021-5/2021-SRRS-1

Sprememba
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Drugega javnega razpisa za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij – PF1, PF3, ANS, št. 3021-5/2021-SRRS-1, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 162/21 z dne 8. 10. 2021, v katerem se podaljša rok za oddajo vlog.
I. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpoglavju 3.3 »Rok za oddajo vloge« javnega razpisa se besedilo spremeni, kot sledi:
II. Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 25. 10. 2021 do 28. 2. 2022 oziroma do porabe sredstev. Vlogo ni možno oddati pred oziroma po razpisnem roku. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Slovenski regionalno razvojni sklad

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine