Ostali razpisi

Javni dvoletni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih dejavnosti v knjigarnah za obdobje 2024–2025

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZnOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18) objavlja Javni dvoletni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih dejavnosti v knjigarnah za obdobje 2024–2025 (v nadaljevanju: JR1–KG–2024–2025).

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani www.jakrs.si.

Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave obvestila v Uradnem listu RS dne 26. 1. 2024 in se izteče dne 26. 2. 2024.

Prijavitelj javnega razpisa:

Javna agencija za knjigo RS

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine