Ostali razpisi

Javni razpis za izvajanje operacije »»Psihosocialna pomoč in prostočasne aktivnosti za mladoletnike brez spremstva« št. 430-7/2024

Predmet operacije je izvajanje podpore mladoletnikom brez spremstva v Republiki Sloveniji, ki so nastanjeni v kapacitetah Urada Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov (v nadaljevanju: UOIM). Mladoletniki brez spremstva so otroci, ki so na ozemlju Republike Slovenije brez staršev ali zakonitih zastopnikov, kakor to določa področna zakonodaja.

Predmet javnega razpisa in zahteve naročnika so podrobneje opredeljeni v III. delu razpisne dokumentacije (»Opis predmeta javnega razpisa«). Prijavitelji lahko ponudijo predmet javnega razpisa »Psihosocialna pomoč in prostočasne aktivnosti za mladoletnike brez spremstva« v celoti ali pa se prijavijo za izvajanje posameznega sklopa ločeno za izvedbo sklopa 1 ali sklopa 2.

Več: https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/urad-vlade-za-oskrbo-in-integracijo-migrantov/javne-objave-urada-vlade-za-oskrbo-in-integracijo-migrantov/

Prijavitelj javnega razpisa:

Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo
in integracijo migrantov

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine