Ostali razpisi

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za finančni produkt – AGRO FI mikro

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za finančni produkt – AGRO FI mikro, št. 3301-1/2023-SRRS-39, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 106/23 z dne 13. 10. 2023, in sicer kot sledi:
I. V preambuli razpisa se za Pravilnikom o dodeljevanju spodbud z dne 19. 3. 2015 (s spr. in dop.) doda Pravilnik o dodeljevanju spodbud v kmetijskem in gozdarskem sektorju, sektorju ribištva in akvakulture ter na podeželju z dne 30. 1. 2024.
II. V poglavju 2 »Razpisni pogoji«, podpoglavju 2.2 »Pogoji dodelitve sredstev pomoči de minimis«, se v prvi alineji prvega odstavka shema de minimis št. KDM-001-5940117-2023 z dne 17. 3. 2023 nadomesti s shemo de minimis št. KDM-001-5940117-2024 z dne 30. 1. 2024.
III. V poglavju 4 »Obravnava vloge«, podpoglavju 4.2 »Obravnava vloge«, se besedilo v točki št. 7., podtočki št. 6, po novem glasi:
V primeru porabe sredstev in v kolikor bosta dve ali več vlog istočasno popolni/e, bo imela prednost tista vloga, ki bo dosegla več točk. V kolikor za zadnje uvrščeno vlogo po posameznem seznamu ne bo razpoložljivih sredstev v zaprošeni višini, bo Komisija predlagala odobritev sredstev v obsegu še razpoložljivih sredstev, ob predpostavki, da se vlagatelj strinja in zagotovi druge
vire za zaprtje finančne konstrukcije projekta.
IV. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Prijavitelj javnega razpisa:

Slovenski regionalno razvojni sklad

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine