Ostali razpisi

Javni razpis »Eksperimentalni projekti – celovit razvoj digitalnih kompetenc in temeljnih znanj računalništva in informatike«

Namen javnega razpisa je prispevati k celovitemu dvigu digitalnih kompetenc in temeljnih znanj s področja računalništva in informatike (v nadaljevanju: RIN) obstoječim generacijam otrok, učencev in dijakov (v nadaljevanju: učečih se) v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, dijaških domovih, osnovnih šolah s prilagojenim programom ter zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok
in mladostnikov s posebnimi potrebami (v nadaljevanju: VIZ), s poudarkom pri pouku ter k zmanjšanju vrzeli med potrebami trga dela in izobraževanjem.

Pomembno je sodelovanje ključnih deležnikov (VIZ, javni zavodi po 28. členu ZOFVI, javni visokošolski zavodi, javni raziskovalni zavodi) in zunanjih deležnikov iz lokalnega in širšega okolja (npr. podjetja, neprofitne organizacije, gospodarska ali obrtna zbornica, društva in druge organizacije civilne iniciative, mladinske organizacije, lokalne skupnostni, posamezniki itd.).

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2023/Ra/r2023063.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine