Ostali razpisi

Sprememba javnega razpisa za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone italijanske narodne skupnosti – ukrep 1 programa spodbujanja gospodarske osnove italijanske narodne skupnosti 2021–2024

Razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 25/23 z dne 24. 2.2023.
1. Spremeni se besedilo točke št. 4, ki po novemglasi:
»4. Višina razpisanih sredstev Okvirna višina razpoložljivih razpisanih nepovratnih sredstev v okviru tega razpisa znaša za leto 2023 in leto 2024 skupaj 210.000,00 EUR.

Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj št. 160045 – Razvoj območij narodnih skupnosti. Številka NRP v
državnem proračunu: 2130-21-9004.

Razpisana sredstva za Ukrep 1 so razdeljena kot sledi:

2. Spremeni se besedilo devetega odstavka točke št. 7, ki po novem glasi:
»Rok za oddajo vlog v letu 2023 (če se predvideva sofinanciranje projekta v letu 2023) je dne 30. 3. 2023 in dne 23. 6. 2023 za nedodeljena sredstva v prvem roku (6.899,13 EUR), in dne 30. 3. 2024 (če se predvideva sofinanciranje projekta v letu 2024) oziroma dne 21. 6. 2024 za morebitna nedodeljena sredstva v prvem roku leta 2024.«

Prijavitelj javnega razpisa:

Comunità autogestita costiera della nazionalità
italiana – Obalna samopravna skupnost
italijanske narodnosti

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine