Ostali razpisi

Javni razpis »Integriteta v vrtcih – pripomoček za vzgojno-izobraževalno delo«

Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je priprava vzgojno-izobraževalnega pripomočka za spodbujanje integritete otrok, ki bo strokovnim delavcem v vrtcih v podporo pri delu z otroki drugega starostnega obdobja (4–6 let).

Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je pripraviti vzgojno-izobraževalni pripomoček za spodbujanje integritete otrok v vrtcih, pri čemer bo pripomoček naslavljal predvsem otroke drugega starostnega obdobja. Pripomoček bo na način, primeren njihovi starosti in razvojni stopnji, otrokom približal integriteto in integritetno ravnanje, omogočil poistovetenje s takim
ravnanjem ter poudaril pomembnost takega ravnanja za posameznika in skupnost. Pripomoček bo spodbujal skupinsko, interaktivno in izkustveno delovanje otrok in bo vseboval jasna navodila strokovnim delavcem v vrtcih za njegovo uporabo.

Več: https://www.uradni-list.si/_pdf/2023/Ra/r2023064.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

 

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine