Ostali razpisi

Popravek Javnega razpisa za sofinanciranje usposabljanj otrok in mladih za krepitev digitalnih kompetenc ter spodbujanje in promocijo naravoslovnih in tehniških poklicev

V Razpisni dokumentaciji, dokument: 2_Obrazložitev meril, ki se nanaša na Javni razpis za sofinanciranje usposabljanj otrok in mladih za krepitev digitalnih kompetenc ter spodbujanje in promocijo naravoslovnih in tehniških poklicev, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 58/23 dne 26. 5. 2023, se dopolni besedilo.
V razpredelnici pod točko 1.4 Reference prijavitelja se besedilo pravilno glasi:

  • Z 0 točkami – neustrezno, bodo ocenjene vloge, kjer je prijavitelj/konzorcijski partnerji od vključno 1. 1. 2019 izvedel 10 aktivnosti.
  • S 5 točkami – delno ustrezno, bodo ocenjene vloge, kjer je prijavitelj/konzorcijski partnerji od vključno 1. 1. 2019 izvedel med 11 in 20 aktivnosti.
  • Z 10 točkami – popolnoma ustrezno, bodo ocenjene vloge, kjer je prijavitelj/konzorcijski partnerji od vključno 1. 1. 2019 izvedel 21 ali več aktivnosti.

V razpredelnici pod točko 2.2 Izvedljivost projekta se briše besedilo v razpredelnici:
»S 5 točkami – delno ustrezno, bodo ocenjene vloge, kjer so načrtovane aktivnosti vsebinsko obrazložene, a ne omogočajo izvedbe v predvidenem času, ki ga je prijavitelj določil za izvedbo projekta.«

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za digitalno preobrazbo

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine