Ostali razpisi

Javni razpis P7-2 2023 COVID mikrokrediti 2023

Vlagatelji bodo upravičeni do sredstev programskega območja Kohezijska regija vzhodna Slovenija in programskega območja Kohezijska regija zahodna Slovenija.
Razporeditev občin in statističnih regij v kohezijski regiji je razvidna na povezavi https://podjetniskisklad.si/sl/pomoc-uporabnikom/koristne-informacije-o-prijavi-na-razpis/seznam-kohezijskih-regij-in-obcin.

Cilji javnega razpisa so:

– financiranje projektov in poslovnih procesov gospodarstva,
– omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v:
– ročnosti kredita,
– možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita,
– brez stroškov odobravanja in vodenja,
– nižjih zavarovalnih zahtevah.

Prijavitelj javnega razpisa:

Slovenski podjetniški sklad

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine