Ostali razpisi

Javni razpis za financiranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc za leti 2024 in 2025

Predmet javnega razpisa je financiranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle prebivalce RS, ki so stari 30 let ali več, da lahko pridobijo osnovne in napredne digitalne kompetence. Izvajanje izobraževalnih aktivnosti vključuje tudi svetovanje v procesu izobraževanja. Udeležba na neformalnih izobraževanjih je za udeležence brezplačna. Kompetence za namen tega
razpisa zajemajo znanja, spretnosti in stališča. Na podlagi tega javnega razpisa se projekt, za financiranje katerega se odobrijo sredstva kohezijske politike, imenuje operacija.

Izobraževanja, ki so posneta vnaprej in se ne odvijajo v živo, niso predmet tega javnega razpisa. Izobraževanja za osnovne digitalne kompetence se lahko izvajajo samo v živo, za napredne digitalne
kompetence lahko potekajo izobraževanja tudi v živo preko spleta. Lokacija izvajanja izobraževanj je celotna Slovenija.

Ukrepi se bodo spremljali ločeno, glede na kohezijsko regijo (vzhodna ali zahodna). Javni razpis za izbor operacij sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za digitalno preobrazbo
in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc za leti 2024 in 2025 (JR DDK 2024-2025) se izvaja v okviru programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027, specifični cilj 1.2 »Izkoriščanje prednosti digitalizacije za državljane, podjetja, raziskovalne organizacije in javne organe«, povezan ukrep »Dvig digitalne vključenosti in digitalnih kompetenc«.

Več: : https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-digitalno-preobrazbo

Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za digitalno preobrazbo

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine