Ostali razpisi

Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, organiziranosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 2024

Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev športnih programov, programov razvojne dejavnosti v športu, organiziranosti v športu, programov športnih prireditev
in promocije športa ter programov družbene in okoljske odgovornosti v športu, v okvirni višini 9.450.000 EUR, in sicer se razpiše:
– za področje športnih programov: 7.166.300 EUR,
– za področje razvojne dejavnosti v športu: 1.251.700 EUR,
– za področje organiziranosti v športu: 250.000 EUR,
– za področje športnih prireditev in promocije športa: 688.500 EUR,
– za področje družbene in okoljske odgovornosti v športu: 93.500 EUR.

Znotraj področja športnih programov se razpiše:
– za tekmovalni šport: 6.018.000 EUR, od tega 2.708.100 EUR za vrhunski šport in 3.309.900 EUR za športno vzgojo otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport;
– za šport za vse: 1.065.500 EUR, od tega 516.800 EUR za prostočasno športno vzgojo otrok in mladine, 87.300 EUR za obštudijske športne dejavnosti, 347.400 EUR za športno rekreacijo in 114.000 EUR za šport starejših;
– za šport invalidov: 82.800 EUR, od tega 16.600 EUR za pilotske programe povezovanja športnih invalidskih društev ter nacionalnih panožnih športnih zvez, 33.100 EUR za državna prvenstva športa invalidov in 33.100 EUR za prostočasno športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami.

Več: Uradni list RS – 106/2023, Razglasni del (uradni-list.si)

Prijavitelj javnega razpisa:

Fundacija za šport

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine