Ostali razpisi

Sprememba Javnega razpisa »Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022–2025«

V Javnem razpisu Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022–2025 (Uradni list RS, št. 106/22) se:
– točka 12 »Roki in način prijave na javni razpis« spremeni tako, da se v alineji Roki za oddajo vlog na Fazo A – Sklop II v tretji podalineji spremeni 3. rok in se zamenja z novim datumom, in sicer z datumom 1. 12. 2023.

Skladno z navedenimi spremembami se spremeni tudi besedilo Razpisne dokumentacije, kar se objavi na spletni strani https://www.spiritslovenia.si/razpis/391.

Prijavitelj javnega razpisa:

SPIRIT Slovenija, javna agencija

Deli novico:

Več novic

Skoči do osrednje vsebine